Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 (muudetud Kareda Vallavolikogu 17.08.2016.a. määrusega nr 17)

Kareda Vallavolikogu 18.05.2016 otsus nr 49 "Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 ülevaatamine ja muutmine".

Kareda Vallavolikogu 15.07.2016 toimunul istungil toimus esimene lugemine ning suunati II lugemisele. Parandusettepanekuid oodatakse 01.08.2016 aadressile kareda@estpak.ee

Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 I lugemine

Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 (muudetud Kareda Vallavolikogu 17.11.2015.a määrusega nr 15)

Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020 muutmise algatamine

Arengukava muudatusettepanekuid saab esitada Kareda Vallavalitsusele kuni 03.11.2015

Kareda valla Peetri aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025

Kareda valla arengukava aastateks 2014-2020

Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020 muutmise algatamine

Arengukava muudatusettepanekuid saab esitada Kareda Vallavalitsusele kuni 10.11.2014

Kareda valla arengukava aastateks 2013-2020

Kareda valla terviseprofiil

Terviseprofiili tegevuskava

Terviseprofiili tegevuskava täitmine

Kareda valla tervisenõukogu hindamisraport

Müüsleri küla arengukava aastateks 2007-2015