Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 12 alusel avalikustatakse volikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta hiljemalt maavanemale esitamise päeval. ...

Järva valla ÜHINEMISLEHT

ÜHINEVA JÄRVA VALLA INFOLEHT

Järva valla ühinemislepingu projekt

Ühinemislepingu projekt   LISAD LISA 1   Seletuskiri Lisa 2 Ühineva valla kaart LISA 3 Investeeringute kava LISA 4 Valla juhtimismudeli skeem LISA...

Järva valla koosoleku protokoll 06.07.2016

Järva valla koosolek toimus 06.07.2016 Järva-Jaani Kultuurikeskuses.

Pressiteade

Järva-Jaani volikogu tegi 28. jaanuaril 2016 ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks seitsmele Järvamaa omavalitsusele eesmärgiga moodustada (Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi,...

Kontaktid

Statistika

Rahvaarv: 621
Pindala: 91,6 km²
Suurim asula: Peetri alevik (200)
Koole: 1