Hanketeade.

Hankija: Kareda vallavalitsus   Kesktee 11  73101 Peetri alevik     Järva maakond      Telefon...

Pakkumuse kutse. Hanke nimetus: Kareda valla haljasalade niitmine

  Hanketeade Kareda Vallavalitsus  ootab hinnapakkumisi Kareda valla haljasalade niitmise kohta 2017. aastal. Tööperioodid kestab alates 22. mai kuni 30. september 2017.a. ...

Pakkumuse kutse. Hanke nimetus: Kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamise kohta

Hanketeade Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamise kohta perioodiks 11.mai 2017 - 14.aprill 2018. Pakkumise hind esitada objekti...

Pakkumise kutse! Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede remont

Hanketeade Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede remont Objekti asukoht Järva maakond Kareda vald. 1.Teedele tuleb ehitada 5-10 cm paksune kulumiskiht purustatud kruusast või ...

Pakkumise kutse! Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede hooldus.

Hanke nimetus: Kareda valla kohalike teede hooldus. Objekti asukoht: Järva maakond Kareda vald. Teede ja töömahtude orienteeruv loetelu: 1. Profileerimine ...

Pakkumise kutse "Katastriüksuste moodustamine".

Pakkumise kutse "Katastriüksuste moodustamine". Teenuse tellijaks on Kareda vallavalitsus, asukohaga Järva maakond, Kareda vald,  73101 Peetri alevik, Kesktee 11. Katastriüksuse...

Pakkumise kutse

Pakkumise kutse Hanke nimetus: Mänguväljaku ja parkla ehitamine Objekti asukoht Järva maakond Kareda vald Peetri alevik.   1.Mänguväljak Peetri alevik Tervise ...

Pakkumise kutse Peetri kooli pastoraadi põhiprojekti koostamiseks

Kareda Vallavalitsus kuulutab välja hanke Peetri kooli pastoraadi põhiprojekti koostamiseks. Pakkumised esitada hiljemalt 10. juuniks 2016 kell 15.45 Kareda vallavalitsusele e-posti aadressil...

Pakkumise kutse päevakeskuse omanikujärelevalve teostamiseks

Kareda Vallavalitsus kuulutab välja hanke päevakeskuse ja kanalisatsiooni välistrasside ehituse omanikujärelevalve teostamiseks. Pakkumised esitada hiljemalt 10. juuniks 2016 kell 15.45 Kareda...

Pakkumise kutse päevakeskuse ehitamiseks

Kareda Vallavalitsus kuulutab välja hanke päevakeskuse ja kanalisatsiooni välistrasside ehitamiseks. Pakkumised esitada hiljemalt 10. juuniks 2016 kell 15.45 Kareda vallavalitsusele e-posti...

Pakkumise kutse Kareda valla kohalike teede hoolduseks

Kareda Vallavalitsus kuulutab välja hanke Kareda valla kohalike teede hoolduseks. Pakkumised esitada hiljemalt 20. maiks 2016 Kareda vallavalitsusele e-posti aadressil kareda@estpak.ee.

Pakkumise kutse Kareda valla kohalike teede remondiks

Kareda Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda valla teede remondiks

Pakkumise kutse Kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamiseks

Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda vallale kuuluvate hoonete kindlustamise kohta perioodiks 25.aprill 2016 – 31.märts 2017.

Pakkumise kutse ohtlike puude langetamiseks

Kareda vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Kareda vallas Kesktee 6 Peetri kooli hoone läheduses asuvate ohtlike puude langetamiseks.

Pakkumise kutse katastriüksuste moodustamiseks

Pakkumise kutse "Katastriüksuste moodustamine".   Teenuse tellijaks on Kareda vallavalitsus, asukohaga Järva maakond, Kareda vald,  73101 Peetri alevik, Kesktee 11. ...

Pakkumise kutse Kareda vallavalitsuse majandusaasta aruannete auditeerimiseks

Pakkumise eesmärk ja sisu Käesoleva pakkumise eesmärgiks on Kareda valla 2015.a., 2016.a. ja 2017 .a . majandusaasta raamatupidamise aastaaruande ja eelarve täitmise aruande audit. ...

Pakkumise kutse katastriüksuste moodustamiseks

Pakkumise kutse katastriüksuste moodustamiseks   Teenuse tellijaks on Kareda vallavalitsus, asukohaga Järva maakond, Kareda vald,  73101 Peetri alevik, Kesktee 11. ...

Kareda valla teede talihoolduse pakkumise kutse

Kareda valla teede talihoolduse pakkumise kutse on avaldatud riigihangete registris viitenumber "149175"