Tutvustus:

Kirikut hakati ehitama tõenäoliselt 13. sajandi lõpus ja see valmis arvatavasti 14. sajandi alguses, mis teeb sellest Järvamaa noorima kodakiriku

.

 

Järvamaa suurim kirik järgib tüüpilist maakonna kodakirikute stiili ja koosneb kolmelöövilisest kodakirikulisest pikihoonest, ühe võlvikuga väiksemast nelinurksest kooriruumist ja läänetornist.

Kiriku torn oli algselt pikihoone seinast vaid platvormkorruse võrra kõrgem. Alumine võlvkorrus on idaküljest avatud ja moodustab kesklööviga ühtse ruumi. Müüritrepp paikneb lääneseinas viies nii torni platvormkorrusele kui ka pikihoone võlvipealsele.

ikihoone põhjaseinas ja tornifassaadis asuvad Järvamaa kirikutele iseloomulikud kitsad ja teravkaarsed raidportaalid.

Pikihoone võlve toetab kolm paari jämedaid ümarsambaid.

Kiriku torn sai praeguse kuju ja kõrguse (69,7 m) 1868. aastal, arhitekt Johann Gottfried Mühlhauseni projekti järgi. Peetri kiriku torn on Järvamaa omadest kõrgeim ja pealePilistvere kiriku torni pikkuselt teine maakiriku torn Eestis.

Tõenäoliselt 14. sajandi teisel poolel rajati raidportaaliga põhjaeeskoda.

Kiriku juures on kirikuaed (Järva-Peetri kirikuaed).

Järva-Peetri kirikus on töötanud Heinrich Stahl ja Christoph Beermann.

Peetri kiriku altarkantsel ja pingistik pärinevad 19. sajandi teisest poolest.

Säilinud on kaks 16. ja 17. sajandi krutsifiksi, kaks laelühtrit aastaist 1651 ja 1652, messingist laelühter 18. sajandist ja mõned 16. ja 17. sajandi hauaplaadid.

 

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus

Diakon Jaanus Tammiste telefon: +372 514 1486

e-post  jarva-peetri@eelk.ee

Koguduse kantselei asub Peetri alevikus, Välja tn 1-5

 

Juhatusse kuuluvad:
Elmar Meikup

Siiri Tammiste

Edvi Reidma

Tuuli Järva

 

TEATED

 

Kalmistud

Kareda vallas on 2 kalmistut:

Järva-Peetri kalmistu

Kadastiku kalmistu

Info tel 514 1486 (Jaanus Tammiste)

 

Kareda valla kalmistu eeskiri