PEETRI KOOL ja LASTEAED


Alates 3. septembrist 2012 on ühendatud Peetri Põhikool ja Peetri Lasteaed üheks asutuseks nimega Peetri Kool, mis asub kahes hoones.

 

Kooli osa aadress: Kesktee 6, Peetri alevik JÄRVAMAA 73101

Lasteaia osa aadress: Kesktee 12, Peetri alevik, Järvamaa 73101

 

Õpetaja tuba 386 4440

Lasteaia tel 386 4393                                                                                                      

 

Kodulehekülg: www.peetri.paide.ee

 

Peetri Kooli õpilaste vastuvõtmise ning väljaarvamise tingimused ja kord

Peetri Kooli põhimäärus

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Alates 7. märtsist kehtib uus lapsevanema osalustasu lasteaias

Kareda Vallavolikogu 18.02.2014 määrusega nr 4 muudeti koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa määra. Lapsevanema osalustasu määraks ühes kuus on 8,50 eurot.  ...