Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kareda valla lemmikloomade registri põhimäärus

 

Kareda valla volitatud veterinaararst on Sirje Soomeri
Tel 5648 9170

 

* Kareda valla territooriumil tegeleb vastavalt lepingule hulkuvate loomadega (varjupaiga teenuse osutamine) Varjupaikade MTÜ. Teavet varjupaiga ja seal viibivate loomade kohta saab aaressilt: http://www.virumaa.varjupaik.ee