10.02.17

KAREDA VALLA RAAMATUKOGU OTSIB RAAMATUKOGU DIREKTORIT

Kareda Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kareda Valla Raamatukogu direktori ametikoha täitmiseks alates 07.06.2016.

Kareda Valla Raamatukogu direktori põhiülesanne on Kareda Vallavalitsuse hallatava asutuse  Kareda Valla Raamatukogu tegevuse juhtimine; kvaliteetse lugejateeninduse tagamine; ürituste ja koolituste ettevalmistamine ning läbiviimine; kogude korrashoid ja kujundamine; Kareda Postipunktis teenindamine (pakkide väljastamine ja vastuvõtt, kirjade saatmine, ajalehtede/ajakirjade tellimuste vormistamine, markide, kaartide ja ümbrike müük.

Nõudmised kandidaadile:

•      Kandidaadil peab olema tulenevalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja vähemalt raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues aste (varasem IV kutsetase) või keskharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kuues aste (varasem III kutsetase);

•      Eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel;

•      raamatukogutööks vajalike arvutiprogrammide valdamine;

•      asjajamise alased teadmised ja oskused;

Kasuks tuleb:

•      Eelnev raamatukogundusalane töökogemus;

•      suhtlemisoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime;

•      Oskus iseseisvalt töötada, otsustusvõime, pingetaluvus.

Kandidaatidel palume esitada:

•      kirjalik avaldus;

•      elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

•      haridust tõendavate dokumentide koopiad;

•      kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Pakume:

·         Häid töötingimusi 

·         brutopalk 461,63€

·         lisaraha teenimise võimalust postipunkti tööd tehes

 

Dokumendid palume saata Kareda Vallavalitsuse aadressil hiljemalt 08.05.2016Kesktee 11, Peetri alevik, 73101 Järvamaa või e-posti aadressil kareda@estpak.ee
Lisateave telefonil 56461544

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEETRI KOOLI LASTEAED OTSIB PEDAGOOGI
 
Tööd saab koolieelse lasteasutuse pedagoog (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja)
 
Töö kirjeldus:
•         laste hoidmine, juhendamine ja abistamine;
•         laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, laste turvalisuse tagamine lastehoius oleku ajal;
•         õppe- ja kasvatustöö läbiviimine vastavalt õppe- ning töökavadele;
•         laste isiksuse arengu kujundamine, suhtlemis- ja õpioskuste õpetamine;
•         lastevanematega suhtlemine.
 Pakume:
•         meeldivat töökeskkonda väikeses lasteaias.
 Nõuded:
•         kõrgharidus;
•         vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud kvalifikatsiooninõuetele;
•         kohusetundlik, sõbralik ning koostöövalmis;
•         kasuks tuleb eelnev töökogemus eelkooliealiste lastega,
•         soovituslik B-kategooria juhilubade olemasolu.
 
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 30. aprilliks 2016. a elektrooniliselt kareda@estpak.ee või posti teel aadressil Kareda Vallavalitsus, Kesktee 11, Peetri alevik, 73101 Järvamaa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEETRI KOOL OTSIB ÕPETAJAID

Tööd saavad:

- matemaatika-/informaatikaõpetaja

- emakeeleõpetaja

- kehalise kasvatuse õpetaja

 

Vabad töökohad uuel õppeaastal:

-  huvijuht 0,2 k+ sekretär 0,1 k

-  eripedagoog 0,15 k

-  sotsiaalpedagoog 0,1 k

 

 

 Nõudmised kandidaadile:

- vastavus kvalifikatsiooninõuetele

- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

- avatus uuendustele

- pühendumine laste arengu parimaks toetamiseks

- soovituslik B-kategooria juhilubade olemasolu

 

Kool pakub

- arengu- ja koolitusvõimalusi

- head koostöömeeskonda

- töötasu vastavalt kvalifikatsioonile

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata elektrooniliselt kareda@estpak.ee või posti teel aadressil Kareda Vallavalitsus, Kesktee 11, Peetri alevik, 73101 Järvamaa.

 

Toimetaja: INGA RIIK