23.10.17

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr 11

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr 10

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr 9

Järva valla valimiskomisjoni otsus nr 8

 
 
 

Järva maakonna valimisjuhi korraldus! 

 

Järva valla valimiskomisjoni teade

Järva valla valimiskomisjon tegutseb aadressil Rüütli tn 25 (III korrusel Järva maavalitsuse ruumides), Paide, Järva maakond.

Valimiskomisjoni tööaeg on tööpäevadel:

16. august 2017 kuni 4. september 2017 - kell 14.00-16.00;

5. september 2017  kell 15.00-18.00;

6. september 2017 kuni 13. september 2017  kell 14.00-16.00.

Valimiskomisjoni e-posti aadress on: andi@albu.ee

Valimiskomisjoni telefon tööajal on 385 9641 ning väljaspool tööaega 5865 0009.

Järva valla KOV valimiste 2017 otsus nr 1

Järva valla KOV valimiste 2017 otsus nr 2

Järva valla KOV valimiste 2017 otsus nr 3

Järva valla valimiskomisjoni protokoll

Toimetaja: INGA RIIK
15.08.17

 

Riigikogu valimised toimuvad 01.märtsil 2015 a.

 

 

Valimisjaoskond asub Kareda vallamajas vallavalitsuse ruumides.

Valija saab alates 19. veebruari kella 9.00 kuni 25. veebruari kella 18.00 hääletada ööpäevaringselt elektrooniliselt veebilehel www.valimised.ee.

23.veebruaril, 24.veebruaril ja 25.veebruaril kella 12.00-20.00 toimub eelhääletus, siis saavad eelhääletada Kareda valla elanikud ja need isikud, kes siin sissekirjutust ei oma ning soovivad eelhääletada väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

Valimispäeval, 01.märtsil, saab hääletada kella 9.00-20.00.

Kaasa tuleb võtta riigiasutuse poolt seaduse alusel välja antud kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jms.),millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood, pilt ja allkiri.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletada saab juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud kirjalik taotlus  Kareda vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile hiljemalt 1.märtsi kella 14.00-ni. Valija võib esitada taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00 kuni 14.00-ni. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval.

Komisjoni telefoninumber eelhääletuse ajal ja valimispäeval on 5884 5350

Toimetaja: INGA RIIK