10.02.17

Kareda Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras Kareda vallas Ammuta külas asuva Kõrtsi kinnistu (10354 m2; katastritunnus 28801:001:0116; registriosa nr 2395050).

Kinnistu alghind 4000 eurot. Osalustasu on 100 € ja tagatisraha on 400 €.

Pakkumine saata Kareda Vallavalitsusele 18. septembriks 2015.a. kella 17.00-ks aadressil Kesktee 11, Peetri alevik 73101 või tuua käsipostiga Kesktee 11 kinnises ümbrikus märkega "Kõrtsi kinnistu".

Pakkumises peavad sisalduma:

1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5. pakkumise esitaja allkiri;

6. esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

Osalustasu ja tagatisraha kanda Kareda Vallavalitsuse arvele nr EE471010702000616009.

Kinnistu ostja kohustub tasuma kõik müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud.

Lisainfo:
Valdur Permanson
384 9024

valdur@kareda.ee

Toimetaja: INGA RIIK