31.03.17

Kareda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga saab tutvuda siin

Peetri aleviku ÜVKA arendusprojekti joonisega saab tutvuda siin

Kareda valla veeteenuse hinnad alates 1.aprill 2014.a. saab tutvuda siin

Kareda valla veetenuse hinnad alates 01.05.2017 siin

 

Toimetaja: INGA RIIK